* DDM Praha 6 *

🔒 Přihlášení
✍️‍ Zaregistrovat

📰 Novinky
📅 Kalendář akcí

Turnaje:

🗼 Přebor družstev
🔥 Čtvrteční blicky
🏛 Přebor klubu
👨‍💻 Online přebor klubu
📷 Multimédia
〽️ Šachové skladby

Klub:

💬 Diskusní fórum
 Hattrick fórum
🧒 Šachy pro děti
👨‍👦‍👦 Naši hráči
👥️ Naši uživatelé
* Naše partie
🗺️ Kontakt a historie
🎒 Společné akce
💰 Naši sponzoři

Zajímavosti:

* Počítačový šach
♜♖ Diagramy týdne
* Úloha dne
🧩 Skládačky
📄 Dokumenty
🔗 Odkazy
📑 Tyto stránky

Skladatelské úspěchy našeho klubového hráče – 〽️ šachové skladby

... dnes navštívil 1 uživatel, celkem 971 uživatelů

Jiří Krejnický, 1. 4. 2015 22:03 | aktualizace: 2. 1. 2016 14:04

V posledním čísle časopisu Šachová skladba, který je určen problémovému šachu, byly v části úspěchy našich skladatelů publikovány i některé vyznamenané úlohy našeho klubového hráče Alexandra Fici.

Ne všichni z našeho klubu víte, že Saša již několik let poměrně úspěšně reprezentuje v problémovém šachu Českou republiku v zahraničí. Přestože nepatří mezi naše nejvýznamnější skladatele jako jsou velmistr Michal Dragoun (mistr světa v oddělení pomocných matů) nebo mezinárodní mistr Václav Kotěšovec, jehož internetová schránka je bezkonkurenčně nejlepší a nejúplnější na světě, i Saša dosáhl několika významných úspěchů zahraničních ale i v našich soutěžích.

Podle jeho informací zatím složil cca 330 úloh, z nichž bylo cca 100 vyznamenaných. Abyste měli možnost se seznámit s jeho úspěchy, poskytl pro naši rubriku "Problémisté" několik svých vyznamenaných úloh. Pokud by měl někdo zájem složit a publikovat svou vlastní úlohu, Saša se nabídl, že každému rád poskytne potřebné informace, případně pomůže a poradí.


Fica Alexander & Labai Zoltán
4331 Šachové umění 1975
1. cena

+--------+
|________|
|______p_|
|k___N_r_|
|____N___|
|___K__p_|
|________|
|________|
|________|
+--------+

FEN: 8/6p1/k3N1r1/4N3/3K2p1/8/8/8 w - - 0 1

Pomocný mat 3. tahem (3+4)
1.Ka7 Jc7 2.Vb6 Kc5 3.Vb7 Jc6#
1.Ka5 Jc5 2.Vb6 Kc3 3.Vb5 Jc4#
1.Vg5 Jc6 2.Vb5 Kc4 3.Vb6 Jc5#
Trojnásobné echo se 6 kameny


Fica Alexander & Labai Zoltán
631 Kutnohorský deník, 29.5.2010
1. cena

+--------+
|________|
|p_p_B___|
|p_P____K|
|__NBpb__|
|__Pk____|
|_n____Q_|
|P_ppPp__|
|__n___b_|
+--------+

FEN: 8/p1p1B3/p1P4K/2NBpb2/2Pk4/1n4Q1/P1ppPp2/2n3b1 w - - 0 1

#4 (9+12)
1.Kg5! - 2.Dxe5+! Kxe5 3.Sf6+ Kd6 4.Jb7#
1…Ja5 2.Dc3+! Kxc3 3.Ja4+ Kd4 4.Sc5#
1…Jxc5 2.Sxc5+! Kxc5 3.Da3+ Kd4 4.e3#
Tři oběti bílých figur (2xD, 1xS) vedoucí ke třem modelovým matům. Rozhodně nejlepší úloha soutěže (J. Karel – rozhodčí).


Fica Alexander & Labai Zoltán
Superproblem TT-114, 8.7.2014
(Rusko)
1. cena

+--------+
|________|
|___pp_n_|
|__b__b__|
|p_kpp_R_|
|Ppnpp__K|
|__P__P_N|
|________|
|__r_____|
+--------+

FEN: 8/3pp1n1/2b2b2/p1kpp1R1/Ppnpp2K/2P2P1N/8/2r5 w - - 0 1

Pomocný mat 3. tahem
Tematický turnaj - pomocné maty alespoň třetím tahem s formálním zadáním: skladby musely obsahovat čtverec černých pěšců na d4, e4, d5 a e5, další obsah mohl být libovolný.

1.Jb6 cxd4+ 2.exd4 Jf2 3.Vc4 Jxe4#
1.Kd6 Kg4 2.Ke6 Vg6 3.Jd6 Jg5#
1.d6 fxe4 2.dxe4 cxb4+ 3.Kd5 Jf4#


Fica Alexander & Burda Josef & Labai Zoltán
1187 JT Karmil Ferhat 55-ru 2/2014
1. cena

+--------+
|_r______|
|_____Qp_|
|_pP__p__|
|pK_pNP__|
|_p_kp___|
|________|
|_P___RP_|
|________|
+--------+

FEN: 1r6/5Qp1/1pP2p2/pK1pNP2/1p1kp3/8/1P3RP1/8 b - - 0 1

#3 (8+9)
Záměna dvou variant a dvou modelových matů.
1..e3 2.Vf4+ Kxe5 3.Dc7#
1..fxe5 2.Dxd5+ Kxd5 3.Vd2# (2.- Ke3 3.Dd2#)
1.Dg6 s hrozbou 2.Dg3 a 3.Vd2#, 2…e3 3.Vf4#, 1…e3 2.Dg4+ Kxe5 3.Df4#, 1…fxe5 2.Vd2+Ke3 3.Dg5#.


Fica Alexander
2. TT Gaudium 2013 PAS-Laufer
(Německo)
1. cena

+--------+
|_____b__|
|____pKp_|
|________|
|____k_p_|
|________|
|_p_P__p_|
|_P_P____|
|__B_____|
+--------+

FEN: 5b2/4pKp1/8/4k1p1/8/1p1P2p1/1P1P4/2B5 b - - 0 1

Pomocný mat 5. tahem trojník
Pozice A = diagram, B = Kf7-h8, C= Kh7-f1

Tematický turnaj Gaudium byl vypsán pro P# pouze se střelci v základním postavení a pěšci a rozdělen podle toho, zda byli v základním postavení střelci bílí, černí nebo obou stran.
A) 1.e6 Ke8 2.Sb4 Kd7 3.Sc3 dxc3 4.Kd5 Se3 5.e5 c4#
B) 1.Kf5 Kh7 2.e5 Kg8 3.Sc5 Kf7 4.Se3 dxe3 5.g4 e4#
C) 1.Kd4 Ke1 2.e5 Ke2 3.e4 dxe4 4.Sd6 d3 5.Se5 Se3#.


Fica Alexander JT Karel 75
12095 Šachová skladba 4/2014
3. cena

+--------+
|_n______|
|p___p___|
|p__kB___|
|Pp__R_P_|
|________|
|_____Q__|
|___P___K|
|________|
+--------+

FEN: 1n6/p3p3/p2kB3/Pp2R1P1/8/5Q2/3P3K/8 w - - 0 1

Mat 3. tahem (7+6)

1.Da8 tempo Kxe5 2.Dd5+ Kf4 3. Df5#
1…Jc6 2.Vd5+ Kxe6 3. Dg8#
1…b4 2. Vc5 Kxe6,.Kxc5 3.Dd5, Dd5#
Tempovka s obětmi 2 bílých figur a 4 modelovými maty (Jaroslav Karel – rozhodčí)


Fica Alexander & Labai Zoltán
Superproblem TT-114-ru 8-07-2014
4. cena

+--------+
|________|
|qr__p___|
|b___kp_p|
|__Ppp_r_|
|BP_pp_nb|
|_P____P_|
|__P__P__|
|____K___|
+--------+

FEN: 8/qr2p3/b3kp1p/2Ppp1r1/BP1pp1nb/1P4P1/2P2P2/4K3 b - - 0 1

Pomocný mat 4. tahem (8+14)

1.d3 b5 2.d4 b4 3.Kd5 Sb3#
1.e3 f3 2.e4 Sd7+ 3.Ke5 f4#
1.Vg7 f4 2.Jf2 g4 3.Vf7 f5#
1.Sb5 c4 2.Sd7 Sc6 3.Vf5 Sd5#


Fica Alexander
Mezistátní utkání ČR-Slovensko (30.4. 2008)
4. místo

+--------+
|____R___|
|_p______|
|_P______|
|________|
|___k___N|
|p_______|
|p_____P_|
|K_R_____|
+--------+

FEN: 4R3/1p6/1P6/8/3k3N/p7/p5P1/K1R5 w - - 0 1

Mat 5. tahem (6+4)

1.Vc7! tempo
1…Kd5 2.Jf3 tempo Kd6 3.Vd8+ Ke6 4.g4 tempo Kf6 5.Vd6#
1…Kd3 2.Jf5 tempo Kd2 3.Vd8+ Ke2 4.Vc1 tempo Kf2 5.Vd2#
                                             3…Ke1 4.Vc2 tempo Kf1 5.Vd1#


Fica Alexander & Labai Zoltán
633 Chess Star, Rusko (30.7. 2013)
1. čestné uznání

+--------+
|___n___r|
|___NN___|
|K____p__|
|___p____|
|___pkp_b|
|R__p_p__|
|_p__bP__|
|____RB__|
+--------+

FEN: 3n3r/3NN3/K4p2/3p4/3pkp1b/R2p1p2/1p2bP2/4RB2 w - - 0 1

Mat 9. tahem (7+12)

Tato úloha je složena v duchu Novoněmecké (logické) školy, kde je rozčlenění kombinací na plány – přípravný a hlavní plán. Kromě toho úloha obsahuje i zdánlivou hru (připravenou hru, která se v řešení změní).

1.Sh3 s hrozbou 2.Sf5 mat, který lze bránit jediným tahem 1…Vh5 2.Jc8 Jb7 3.Jd6+ Jxd6 4.Jc5+ Ke5 (bílý teď využije toho, že se černý na d6 ucpal) 5.Jxd3+ Ke4 6.Vxe2+ fxe2 7.Jc5+ Ke5 8.Jd7+ Ke4 9.f3#

Kdyby začínal černý a v prvním tahu si proměnil pěšce b2 na jezdce, tak by vyšel mat 9. tahem s odlišným řešením, než to vyjde po tahu bílého.
1…b1J 2.Sh3 Vh5 3.Jc8 Jb7 4.Kb7 Sf2 5.Jc5+ Ke5 6.Jd3+ Ke4 7.Jc5+ Ke5 8.Jd7+ Ke4 9.Jd6#


Fica Alexander
Šachové umění 1977
Speciální cena

+--------+
|________|
|____B___|
|____B___|
|____k___|
|________|
|________|
|____b___|
|____K___|
+--------+

FEN: 8/4B3/4B3/4k3/8/8/4b3/4K3 b - - 0 1

Pomocný mat 2. tahem (H#2)
Válcová šachovnice 7x7 (bez 8 řady a sloupce h)
U válcové šachovnice 7x7 střelci mění barvu pole. Úspěšné skládání, ale i řešení úloh na šachovnici 7x7, vyžaduje mít velmi dobrou představivost.

1.Sa6 Sg2 2.Sf4 Sb2#
1.Sc4 Sb2 2.Kd5 Sg2#
1.Sb6 Sc2+ 2.Sd4 Sa2#
1.Sg4 Sa2 2.Kf5 Sc2#Jiří Krejnický, 1. 4. 2015 22:03 | aktualizace: 2. 1. 2016 14:04

   
   Informace o formátu vkládaného textu

Celkem 0 příspěvků | Bez přihlášení nemusí být zobrazeny všechny příspěvky.

♖♘♗♕♔♙♟♚♛♝♞♜ | Copyright © 2001-2024 ŠK DDM Praha 6 | 📧    Facebook  Ikona DDM