* DDM Praha 6 *

🔒 Přihlášení
✍️‍ Zaregistrovat

📰 Novinky
📅 Kalendář akcí

Turnaje:

🗼 Přebor družstev
🔥 Čtvrteční blicky
🏛 Přebor klubu
👨‍💻 Online přebor klubu
📷 Multimédia
〽️ Šachové skladby

Klub:

💬 Diskusní fórum
 Hattrick fórum
🧒 Šachy pro děti
👨‍👦‍👦 Naši hráči
👥️ Naši uživatelé
* Naše partie
🗺️ Kontakt a historie
🎒 Společné akce
💰 Naši sponzoři

Zajímavosti:

* Počítačový šach
♜♖ Diagramy týdne
* Úloha dne
🧩 Skládačky
📄 Dokumenty
🔗 Odkazy
📑 Tyto stránky

Zapeklité kocovky – 🏆 turnaje

... dnes navštívil 1 uživatel, celkem 259 uživatelů

Vladimír Křivánek ml., 9. 2. 2015 21:25 | aktualizace: 9. 2. 2015 21:58

Slovy jednoho mého nejmenovaného kolegy Koláča- "koncovky jsou nuda, to nikoho nezajímá." Najdou se ale i jiné názory na tuto problematiku. Například moje drahá přítelkyně Trang jako šachový laik preferuje pozice s menším počtem kamenů, neboť tam má alespoň nějakou šanci pozici správně ohodnotit či vybrat dobré řešení. Sám jsem dříve zastával spíš první zmiňovaný přístup, poslední dobou se od něj ale odkláním.

V létě jsem hrál na Mezinárodní šachové dovolené partii se známým kostičem hráčů DDM, také bývalým zaměstnancem ŠSČR Petrem Herejkem, který shodou okolností vede u nás v DDM Praha 6 kroužek šachu. Pominu její strastiplný průběh, kdy jsem se černými hned v zahájení dostal do úzkých a celou střední hru jsem se jen zarputile bránil, abych se posléze zaradoval, že jsem vůbec přežil. Nu a v koncovce jsem se chystal zazářit a vytrestat bílého za předchozí promarněné šance. Ale nestalo se, partie skončila remízou, patrně zaslouženou. Na šachovnici stála následující pozice a já jsem byl přesvědčen, že to mám, jsa na tahu, vyhrané.

D1
+--------+
|_____n__|
|______p_|
|__Bk___p|
|p_pPp___|
|P_______|
|________|
|____KPPP|
|________|
+--------+

FEN: 5n2/6p1/2Bk3p/p1pPp3/P7/8/4KPPP/8 b - - 0 37

Věru tomu tak bylo, ale jak dokládají pokračování, která se chystám předvést, nešlo zrovna o dvoutahovou práci rukou. Se zbylou čtvrthodinkou na celý zbytek partie jsem to prostě nenašel. Respektive jsem to nezvládl dopočítat, tak jsem si prostě něco zvolil a málem jsem to ještě prohrál, když jsme nakonec v nějaké takovéhle pozici oba blicali s pár vteřinami na hodinách.

D2
+--------+
|________|
|___B____|
|________|
|______pn|
|_______k|
|_____P_P|
|______K_|
|________|
+--------+

FEN: 8/3B4/8/6pn/7k/5P1P/6K1/8 w - - 0 0

Proto pojďme raději zpátky do původní pozice a v klidu poodhalme její skryté půvaby i záludnosti. Černému se nabízí slibný pohled, bílý střelec stojí špatně, pěšec D je blokovaný a také bílý král je pozadu. Od pohledu je nutné aktivovat koně. Tah Jd7 jsem ihned vyloučil, protože jsem se bál výměny figur a následných komplikací v pěšcovce.

D3
+--------+
|________|
|___n__p_|
|__Bk___p|
|p_pPp___|
|P_______|
|________|
|____KPPP|
|________|
+--------+

FEN: 8/3n2p1/2Bk3p/p1pPp3/P7/8/4KPPP/8 w - - 0 38

D4
+--------+
|________|
|___k__p_|
|_______p|
|p_pPp___|
|P_______|
|________|
|____KPPP|
|________|
+--------+

FEN: 8/3k2p1/7p/p1pPp3/P7/8/4KPPP/8 w - - 0 39

Jenže když se podíváme na několik následujících logických tahů, vznikne tato pozice, kde má černý jedno jediné vyhrávající pokračování a všechno ostatní prohrává.

D5
+--------+
|________|
|______p_|
|___k___p|
|p_pPp___|
|P_K_____|
|________|
|_____PPP|
|________|
+--------+

FEN: 8/6p1/3k3p/p1pPp3/P1K5/8/5PPP/8 b - - 0 40

Tím tahem je nenápadné h5!, po kterém bílému dojdou tempa. Např. 1..h5 2. f3 h4 3. g3 h3 4. f4 exf4 5. gxf4 g6 a vzniká vtipná pozice, kde ten, kdo je na tahu, prohrává. Pěkná věc! To jsem samozřejmě neviděl, jdeme dál.

Když ne koněm na d7, proč ne třeba na h7? No to je jasné, koněm na kraj se přece nechodí, takové ošklivé pole! Přesto hleďme- 1..Jh7 2. Kd3 Jf6 3. Kc4 Jg4 5. f3 Je3+ a černý koník rázem ožil a bílého prostě vyskáče. Co se mi na tomhle nelíbilo taky těžko říct.

D6
+--------+
|________|
|______pn|
|__Bk___p|
|p_pPp___|
|P_______|
|________|
|____KPPP|
|________|
+--------+

FEN: 8/6pn/2Bk3p/p1pPp3/P7/8/4KPPP/8 w - - 0 38

D7
+--------+
|________|
|______p_|
|__Bk___p|
|p_pPp___|
|P_K___n_|
|________|
|_____PPP|
|________|
+--------+

FEN: 8/6p1/2Bk3p/p1pPp3/P1K3n1/8/5PPP/8 w - - 0 40

Zbývá ale ještě úskok hlavní, tedy na g6. Ten jsem si schválil jako vhodný, jen pořád ne a ne nalézt tu správnou, pohodlnou cestu k výhře, protože jsem se zalekl chymér na dámském křídle. Protihra bílého s volným pěšcem A směřujícím do dámy mě strašila v mých bdělých snech při zamyšlení nad dalším pokračováním.

D8
+--------+
|________|
|______p_|
|__Bk__np|
|p_pPp___|
|P_______|
|________|
|____KPPP|
|________|
+--------+

FEN: 8/6p1/2Bk2np/p1pPp3/P7/8/4KPPP/8 w - - 0 38

Nicméně po 1.Jg6 má bílý jen dvě reálné alternativy. Může jít Ke3 s myšlenkou výpadu po černých pěšácích královského křídla, tedy 1..Jg6 2. Ke3 Jf4 3. Ke4 Jxg2 4. Kf5, kdy bílého plán má jen dvě drobné vady- černého pěšce C nic nezastaví a nic nezastaví černého pěšáka C v proměně do dámy. Teoreticky jde o vadu jedinou, avšak považuji ji za natolik významnou, že ji uvádím hned dvakrát.

D9
+--------+
|________|
|______p_|
|__Bk___p|
|p_pPpK__|
|P_______|
|________|
|_____PnP|
|________|
+--------+

FEN: 8/6p1/2Bk3p/p1pPpK2/P7/8/5PnP/8 b - - 0 40

Každopádně situace je beznadějná, proto bílý udělá lépe, když zamíří na opačné křídlo: 1..Jg6 2. Kd3 Jf4+ 3. Kc4.

D10
+--------+
|________|
|______p_|
|__Bk___p|
|p_pPp___|
|P_K__n__|
|________|
|_____PPP|
|________|
+--------+

FEN: 8/6p1/2Bk3p/p1pPp3/P1K2n2/8/5PPP/8 b - - 0 39

Nyní se přímo podbízí 3.Jxg2, po čemž ovšem bílý naplní svoji protihru, viz 1..Jg6 2.Kd3 Jf4+ 3. Kc4 Jxg2 4. Kb5 Jf4 4. Kxa5 Jxd5 5. Sxd5 Kb5 6. c4 a5 7. c3 a6 8. c2 a7 9. c1D a8D+ Vzniklá dámská koncovka je sice lepší za černé, ale bílý má slušné vyhlídky na remízu.

D11
+--------+
|________|
|______p_|
|__Bk___p|
|K_pPp___|
|P____n__|
|________|
|_____P_P|
|________|
+--------+

FEN: 8/6p1/2Bk3p/K1pPp3/P4n2/8/5P1P/8 b - - 0 41

D12
+--------+
|________|
|______p_|
|_______p|
|K_pkp___|
|P_______|
|________|
|_____P_P|
|________|
+--------+

FEN: 8/6p1/7p/K1pkp3/P7/8/5P1P/8 w - - 0 43

D13
+--------+
|Q_______|
|______p_|
|_______p|
|_K_kp___|
|________|
|________|
|_____P_P|
|__q_____|
+--------+

FEN: Q7/6p1/7p/1K1kp3/8/8/5P1P/2q5 b - - 0 47

Proto v této kritické pozici po Kc4 se černý ničeho neleká a hraje 1..e4! protože má bezpečně spočtenu následující variantu 1..e4! 2. Kb5 Jd3! 3. Ka5 Jxf2 4. Kb6 e3 5. Sb5 Jd1 6. a5 Jc3 7. Sc4 e2 8. Sxe2 Jxe2 9. a6 Jc3 10. a7 Jxd5+ 11. Kb7 Jc7, ve které to koník stíhá zpátky právě včas, aby sebral bílému čerstvě vylouplou dámičku, což je v praktickém šachu smrtelníků tak trochu varianta science-fiction.

D14
+--------+
|________|
|______p_|
|__Bk___p|
|p_pP____|
|P_K_pn__|
|________|
|_____PPP|
|________|
+--------+

FEN: 8/6p1/2Bk3p/p1pP4/P1K1pn2/8/5PPP/8 w - - 0 40

D15
+--------+
|________|
|______p_|
|_KBk___p|
|__pP____|
|P___p___|
|________|
|_____nPP|
|________|
+--------+

FEN: 8/6p1/1KBk3p/2pP4/P3p3/8/5nPP/8 b - - 0 42

D16
+--------+
|________|
|______p_|
|_K_k___p|
|PBpP____|
|________|
|__n_p___|
|______PP|
|________|
+--------+

FEN: 8/6p1/1K1k3p/PBpP4/8/2n1p3/6PP/8 w - - 0 45

D17
+--------+
|________|
|______p_|
|PK_k___p|
|__pP____|
|________|
|__n_____|
|______PP|
|________|
+--------+

FEN: 8/6p1/PK1k3p/2pP4/8/2n5/6PP/8 w - - 0 48

D18
+--------+
|________|
|PKn___p_|
|___k___p|
|__p_____|
|________|
|________|
|______PP|
|________|
+--------+

FEN: 8/PKn3p1/3k3p/2p5/8/8/6PP/8 w - - 0 50

Ještě doplním dvě varianty zdůrazňující sílu černého pěcha C. Kdyby bílý nechal v této pozici střelce stát, nepomohlo by to ničemu, protože 1.a6 Jxb5 2. Kxb5 e2 3. a7 e1D 4. a8D Db4+

D19
+--------+
|________|
|______p_|
|_K_k___p|
|PBpP____|
|________|
|__n_p___|
|______PP|
|________|
+--------+

FEN: 8/6p1/1K1k3p/PBpP4/8/2n1p3/6PP/8 w - - 0 45

D20
+--------+
|Q_______|
|______p_|
|___k___p|
|_KpP____|
|_q______|
|________|
|______PP|
|________|
+--------+

FEN: Q7/6p1/3k3p/1KpP4/1q6/8/6PP/8 w - - 0 49

Stejně tak v této pozici onen přímočarý postup bílého může být zdrcen ještě přímočařejším postupem černého, ale nechtěl jsem případné trpělivé čtenáře ochudit o fascinující koňské tažení v předchozí variantě. 1.Kxa5 c4!

D21
+--------+
|________|
|______p_|
|__Bk___p|
|pKpP____|
|P___p___|
|___n____|
|_____PPP|
|________|
+--------+

FEN: 8/6p1/2Bk3p/pKpP4/P3p3/3n4/5PPP/8 w - - 0 41

D22
+--------+
|________|
|______p_|
|__Bk___p|
|K__P____|
|P_p_p___|
|___n____|
|_____PPP|
|________|
+--------+

FEN: 8/6p1/2Bk3p/K2P4/P1p1p3/3n4/5PPP/8 w - - 0 42

Závěrem jen podotýkám, že napohled jednoduchá věc jako tato koncovka zas tak jednoduchá není a člověk se v tom snadno ztratí. Uvedené varianty jsem vybral dle svého nejlepšího uvážení a považuji je za dosti poučné v tom smyslu, že kdo chce vyhrát, nesmí být srababa. Tedy mnoho zdaru všem do koncovek! 😀Vladimír Křivánek ml., 9. 2. 2015 21:25 | aktualizace: 9. 2. 2015 21:58

   
   Informace o formátu vkládaného textu

Celkem 0 příspěvků | Bez přihlášení nemusí být zobrazeny všechny příspěvky.

♖♘♗♕♔♙♟♚♛♝♞♜ | Copyright © 2001-2024 ŠK DDM Praha 6 | 📧    Facebook  Ikona DDM