* DDM Praha 6 *

* Přihlášení
* Zaregistrovat

* Novinky
* Kalendář akcí

Turnaje:

* Přebor družstev
* Čtvrteční blicky
* Přebor klubu
* Online přebor klubu
* Multimédia
* Problémisti

Klub:

* Diskusní fórum
* Hattrick fórum
* Naši hráči
* Naši uživatelé
* Naše partie
* Kontakt a historie
* Společné akce
* Naši sponzoři

Zajímavosti:

* Počítačový šach
* Diagramy týdne
* Úloha dne
* Dokumenty
* Odkazy
* Tyto stránky


Propozice Přeboru Prahy žáků jednotlivců pro rok 2006

v kategoriích H10, H12, H14, H16 (z pověření Pražského šachového svazu, komise mládeže)
1. Pořadatel: Antonín Ambrož, Černého 426, 182 00 Praha 8,
tel: 286 888 752 (záznamník), 602 439 458, mail: antonambroz@seznam.cz
2. Hrají dívky a chlapci z pražských šachových klubů. Hrát mohou i hráči neregistrovaní, ale bez nároku na postup do přeboru Čech.
Neregistrovaní hráči se mohou během přeboru registrovat v některém šachovém klubu.
3. Jsou vypsány čtyři turnaje dle roku narození:
Kategorie do 10 let ( H10 ) rok narození 1997 a mladší
Kategorie do 12 let ( H12 ) rok narození 1995 a mladší
Kategorie do 14 let ( H14 ) rok narození 1993 a mladší
Kategorie do 16 let ( H16 ) rok narození 1991 a mladší
4. Bude odehráno celkem pět turnajů, vždy v sobotu. 1.turnaj - 12. listopadu 2005, 2.turnaj - 10.prosince 2005.
5. Hrací systém: švýcarský na pro kategorie H10 7 kol tempem 2 x 30 min., H12 šest kol. První tři kola 2 x 30 min. čtvrté až šesté 2 x 40 min. H14 šest kol první dvě kola 2 x 30 min. třetí až šesté 2 x 40 min. H16 pět kol první dvě kola 2 x 30 min. třetí až páté 2 x 1 hodina na partii.
6. Hodnocení: ze pěti turnajů se započítají 3 nejlepší výsledky součtem získaných bodů a součtem tří hodnocení Buchholz, jako druhým kriteriem.
7. Drobné ceny první tři v každé kategorii. Po závěrečném pátém turnaji obdrží první tři hráči v každé kategorii poháry a diplomy. Vítězové se stávají přeborníky Prahy pro rok 2006 s právem postupu do přeboru Čech.
8. Postupy do Přeboru Čech v roce 2006 (říjen). Počet postupujících v jednotlivých kategoriích : postupují vítězové kategorií a další v pořadí dle počtu registrovaných k 1.3.2006 v Pražském šachovém svazu. Jejich počet stanoví komise mládeže Českého šachového svazu do 30.6.2006.
9. Startovné: 50,- Kč, platí se při prezenci, při nedodržení termínu přihlášky 75,- Kč.
10. Hrací soupravy a hodiny: lichý hráč přinese šachové figury a šachové hodiny, dvojice jednu soupravu.
11. Pořadatel zapůjčí šach.soupravu a hodiny hráčům z šachových kroužků škol.
12. Pořadatel zajistí partiáře.
13. Pro hráče v H12, H14, H16 je povinný zápis partie s vyjimkou pro neregistrované (tito hráči budou mít nastaveno na hodinách o 5 minut méně).
14. Pořadatel zajistí distribuci výsledků klubům jejichž hráči se účastní přeboru do 10 dnů a mailem účastníkům, kteří jej sdělí při prezenci.
15. Rozhodčí: ing.J.Krejnický, V.Kokštein, F.Štross, ing.P.Kunc (počítač)
16. Přihlášky přijímá pořadatel telefonicky, sms, mailem nejpozději v pátek před turnajem a do naplnění kapacity hracího sálu. V přihlášce je nutné uvést údaje v tomto pořadí: příjmení a jméno, datum narození, adresu, telefon, klub (školu), kategorii, výkonnostní třídu a případně Elo.
17. Hrací místnost 1.turnaje : DDM Praha 6 - Bílá Hora,
U Boroviček 1.
18. Spojení do hrací místnosti: např. tram. č.22 z nám.Míru nebo od Národního divadla.
19. Turnaj v kategorii H10 se dohraje kolem 14 hodiny!
20. Občerstvení - káva, čaj.
21. Časový program turnaje: 9:00 - 9:45 prezence hráčů. Hráči a doprovod musí mít přezůvky !
Hráči staví figury a hodiny dle pokynů pořadatelů na očíslované stoly. Nasazení dvojic probíhá počítačem a bude vyvěšeno v hracím sále. Ihned po zveřejnění nasazení kola hráči usedají ke stolům a na pokyn rozhodčího zahájí hru.
Výsledky partie hlásí oba soupeři příslušnému rozhodčímu kategorie.
22. Upozornění pro hráče, kteří se chronicky včas nepřihlašují. Tentokrát budu uplatňovat bod č.9 propozic a sankcionovat poplatkem 75,- Kč. Je to jedna z cest, jak zahájit včas turnaj.

Antonín Ambrož♖♘♗♕♔♙♟♚♛♝♞♜ | Copyright © 2001-2019 ŠK DDM Praha 6 | 📧      Facebook  Ikona DDM