Diagramy týdne (32)


První vlašťovka ze Znojma. Před připravovaným článkem předkládám dva diagrámky z partií našich hráčů ze znojemského turnaje.

Diagram 1


Černému k zakončení partie stačily dva tahy. Objevíte jaké?

Diagram 2


Černý v předcházejícím průběhu partie obětoval kvalitu a nyní může jednoduše zahrát 1..Dxe2+ 2.Kxe2 f6, ale po 3.Vc7 ještě není věc tak jasná. Naleznete za černého něco průkaznějšího?


Řešení minulých diagramů

Diagram 1
1.Sc4+ (1.Vxe4? Sxh2+!) 1..Kh8 2.Vxe4! fxe4 3.Dh5 h6 4.Dg6! hxg5 5.Dh5# Štross - Štross st., Praha 1998

Diagram 2
1.Vxh5!! Kxh5 2.Dh1+ Kg6 3.Dh6+ Kf7 4.Sg5 Dxg5 (4..Dd6 5.Dh7+ Ke8 6.Dg8+ Df8 7.Dxe6+ De7 8.Dxe7#) 5.Dxg5 Jed7 6.Jb7! 1:0 Štross - Haefner, Klatovy 2000