Diagramy týdne (31)


Diagram 1


Bílý na tahu přesvědčivě využije oslabené diagonály a2-g8.

Diagram 2


Svým posledním tahem vzal černý jezdcem na e5, aby po případném 1.dxe5 dobral figuru na c5. Bílý však se vším počítal a na poslední tah černého si připravil kombinaci.


Řešení minulých diagramů

Diagram 1
1.Vh8+!!+- Štross - Nový, Klatovy A - Holdia B 2003 (varianta z partie)

Diagram 2
1.Vxf5! Jxf4 2.Dxb6!! De7 3.Dc7! (3.Ve1!? Sxf5 4.Vxe7 Jxd5 5.Dxb7 Jxe7 6.Dxe7 +/-) 3..Jh3+ 4.gxh3 Sd7 5.Vxf8+ Vxf8 6.Sg2 +/- Štross - Mezovský, Asix 2003 (varianta z partie)