Diagramy týdne (29)


Jelikož mi nikdo neposílá žádné náměty a kopírování známých a již jinde publikovaných kombinací není záměrem této rubriky, musím opět zalovit ve vlastních partiích.

Diagram 1


Po 1.Sb5 by se černý ještě držel pomocí 1..Jdb8. Bílý ovšem může zvolit mnohem ráznější postup s pěknou pointou ve 3. tahu.

Diagram 2


Bílý má sice o věž a dvě figury navíc, ale jeho síly jsou roztroušeny po celé šachovnici a slabý král je nechán na pospas zbylým černým figurám. Dokážete jako černí vše spočítat až do konce?


Řešení minulých diagramů

Diagram 1
1.Jxf7! Kxf7 2.Dxe6+ Kg6 3.f5+! (Vyhrává i 3.Jd5, v partii se stalo slabší 3.Sd3+) 3..Kh6 4.d4+ Sf4 5.Jd5! +- Hacaperka - Gernert, Pankrác D - DDM A 2004

Diagram 2
1.Ve7+! Kxe7 2.Dd6+ Ke8 3.De6+ 1:0 Křivánek - Veselý, DDM A - Bohemians E 2004