<div align="center">

     Propozice Přeboru Prahy žáků jednotlivců pro rok 2006 v kategoriích H10, H12,
                        
H14,  H16 (z pověření Pražského šachového svazu, komise mládeže)

                                          a ve spolupráci s DDM Praha 9, Měšická ul.

</div><div align="center">

1. Pořadatel:  Antonín Ambrož, Černého 426, 182 00 Praha 8,

               tel: 286 888 752 (záznamník), 602 439 458, mail: antonambroz@seznam.cz

2. Hrají dívky a chlapci z pražských šachových klubů a šachových kroužků škol. Hrát mohou i hráči neregistrovaní, ale bez nároku na postup do přeboru Čech.

    Neregistrovaní hráči se mohou během přeboru registrovat v některém šachovém klubu.

3. Jsou vypsány čtyři turnaje dle roku narození:

               Kategorie do 10 let ( H10 ) rok narození 1997 a mladší

               Kategorie do 12 let ( H12 ) rok narození 1995 a mladší

               Kategorie do 14 let ( H14 ) rok narození 1993 a mladší

               Kategorie do 16 let ( H16 ) rok narození 1991 a mladší

4. Bude odehráno celkem pět turnajů, vždy v sobotu.

                 3.turnaj -  21.ledna 2006

5. Hrací místnost 3.turnaje : DDM Praha 9 – Prosek, Měšická 720

6. Spojení do hrací místnosti: BUS od M – B Vysočanská do stanice Nový

Prosek nebo od M – C Ládví BUS 187, 177 do stanice Prosek (u OD BILLA).

7. Hrací systém: švýcarský pro kategorie H10 7 kol tempem 2 x 30 min., H12 šest kol. První tři kola 2 x 30 min. čtvrté až šesté 2 x 40 min. H14 šest kol první dvě kola 2 x 30 min. třetí až šesté 2 x 40 min. H16 pět kol první dvě kola 2 x 30 min. třetí až páté 2 x 1 hodina na partii.

8. Hodnocení: ze pěti turnajů se započítají 3 nejlepší výsledky součtem získaných bodů a součtem tří hodnocení Buchholz, jako druhým kriteriem.               

9. Ceny a diplomy: první tři v každé kategorii obdrží po pátém turnaji diplomy a poháry.

10. Postupy do Přeboru Čech v roce 2006 (říjen). Počet postupujících v jednotlivých kategoriích : postupují vítězové kategorií a další v pořadí dle počtu registrovaných k 1.3.2005 v Pražském šachovém svazu. Jejich počet stanoví komise mládeže Českého šachového svazu do 30.6.2005.

11. Startovné: 50,- Kč, platí se při prezenci, při nedodržení termínu přihlášky 75,- Kč.

12. Hrací soupravy a hodiny: lichý hráč přinese šachové figury a šachové hodiny, dvojice jednu soupravu.

13. Pořadatel zapůjčí šach.soupravu a hodiny hráčům z šachových kroužků škol.

14. Pořadatel zajistí partiáře.

15. Pro hráče v H12, H14, H16 je povinný zápis partie s vyjimkou pro neregistrované (tito hráči budou mít nastaveno na hodinách o 5 minut méně).

16. Pořadatel zajistí distribuci výsledků klubům jejichž hráči se účastní přeboru do 10 dnů a mailem účastníkům, kteří jej sdělí při prezenci.

17. Přihlášky přijímá pořadatel telefonicky, sms, mailem nejpozději v pátek před turnajem a do naplnění kapacity hracího sálu. V přihlášce je  nutné uvést údaje v tomto pořadí: příjmení a jméno, datum narození, adresu, telefon, klub (školu), kategorii, výkonnostní třídu a případně Elo ( ty, které znám stačí jméno!).

18. Turnaj v kategorii H10 se dohraje kolem 14 hodiny!

19. Občerstvení – káva, čaj.

20. Časový program turnaje: 9:00  - 9:45 prezence hráčů. Hráči a doprovod musí mít přezůvky !

               Hráči staví figury a hodiny dle pokynů pořadatelů na očíslované stoly. Nasazení dvojic probíhá počítačem a bude vyvěšeno v hracím sále. Ihned po zveřejnění nasazení kola hráči usedají ke stolům a na pokyn rozhodčího zahájí hru.

          Výsledky partie hlásí oba soupeři příslušnému rozhodčímu kategorie.

21. Upozornění pro hráče, kteří se chronicky včas nepřihlašují. Tentokrát budu uplatňovat bod č.11 propozic a sankcionovat poplatkem 75,- Kč. Je to jedna z cest, jak zahájit včas turnaj.

               

                                                                                                                        Antonín Ambrož           

                                                                                                                                                  

 

</div><div align="center">